Tương Tư – VŨ HẬN

Một bộ ảnh cổ trang tuyệt đẹp được mang tên Tương Tư – VŨ HẬN mà Cổ Ý Concept thực hiện. Được sự ủng hộ rất nhiều của thời tiết. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mưa☔️ và nắng⛅️, lẫn sự nhiệt tình của chị mẫu xinh đẹp 💗.