TỊCH DƯƠNG – Cửu Vĩ Hồ(áo khoác)

(2 đánh giá của khách hàng)

⛅️ Tịch dương có nghĩa là ánh nắng lúc chiều tà, lúc mặt trời sắp lặn.
Ánh tịch dương dễ mang lại cho người ta cảm giác ưu tư tịch mịch, như thời điểm ánh sáng sắp nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm.