Author Archives: CỔ Ý Concept

Truyền thuyết thú vị về Cửu Vĩ Hồ (Hồ Ly chín đuôi)

Chụp Ảnh Cổ Trang - Cửu Vĩ Hồ - Hồ Ly - SƠN HẢI KINH - Hình 1

Cửu vĩ hồ (chữ Hán: 九尾狐). Thông thường gọi Cáo chín đuôi hay Hồ ly chín đuôi, là một trong những hình dạng tiêu biểu nhất của loài hồ ly tinh. Một trong những loại yêu tinh phổ biến và nổi tiếng nhất trong văn hóa các nước Đông Á. Hình tượng cửu vĩ hồ […]