Cẩm Họa

(5 đánh giá của khách hàng)

🌸 CẨM HỌA 🌸
Cẩm Họa có ý nghĩa là “vẻ đẹp thùy mị của gấm vóc”, mang đến sự nhẹ nhàng, thướt tha, uyển chuyển, thần tiên.