THỦY MẶC ÂM SẮC – Trâm Cổ Phong

🍀TRÂM CÀI – THỦY MẶC ÂM SẮC
🌷 Hạt đá đỏ thặc rực rỡ dưới nắng.