Anh Đào Thố – DẠ NGUYỆT

Hanfu cổ trang được sử dụng có tên 🌙 Anh Đào Thố – DẠ NGUYỆT 🌙 mang trong mình màu hồng nhạt. Màu của sự nhẹ nhàn nhu mì và cả sự e thẹn. Phù hợp với những nàng yêu thích màu hồng chìm.